LEES DIT DOCUMENT ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DE SITE BEZOEKT OF GEBRUIKT.

DOOR TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SITE GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U
GEBONDEN BENT AAN DE HIERONDER VERMELDE ALGEMENE VOORWAARDEN.
TILBURG METAL FEST KAN DEZE OVEREENKOMST OP ELK MOMENT WIJZIGEN, EN
DERGELIJKE WIJZIGINGEN ZULLEN ONMIDDELLIJK VAN KRACHT ZIJN NA HET PLAATSEN
VAN DE GEWIJZIGDE OVEREENKOMST OP DE SITE. U GAAT ERMEE AKKOORD DE
OVEREENKOMST PERIODIEK TE BEKIJKEN OM OP DE HOOGTE TE ZIJN VAN DERGELIJKE
WIJZIGINGEN EN UW VOORTDURENDE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SITE WORDT
BESCHOUWD ALS UW ONTSLUITENDE AANVAARDING VAN DE GEWIJZIGDE OVEREENKOMST.

Het evenement “TILBURG METAL FEST” genoemd op deze website kan worden gewijzigd, verplaatst
en afgelast. Op deze website staat altijd de meest up-to-date informatie over de status van het
evenement. Mocht er een wijziging plaatsvinden worden bezoekers die hier al tickets voor hebben
persoonlijk op de hoogte gebracht.
TILBURG METAL FEST respecteert het auteursrecht, portretrecht en geestelijk eigendom. Waar
nodig is toestemming gevraagd voor de publicatie van teksten, beelden en verwijzingen.
Wanneer je meent een recht te kunnen laten gelden neem dan alsjeblieft contact met ons op via
tilburgmetalfest@gmail.com

Deze website bevat links naar andere websites en naar beeld- en geluidsmateriaal. Wij zijn niet
verantwoordelijk voor de rechtmatigheid en de inhoud van die websites.
Gebruik van deze website impliceert dat je akkoord bent met onze privacy verklaring.
Alle afbeeldingen en geluiden op deze website zijn uitdrukkelijk eigendom van de artiesten en/of
Stichting FoxFarm. Elke duplicatie, reproductie of gebruik zonder de uitdrukkelijke toestemming van
een van de bovengenoemde partijen is verboden. Elk ongeoorloofd gebruik van de afbeeldingen op
deze website is een directe schending van de auteursrecht wetten en kan worden vervolgd. Dit omvat
zelfs het gebruik van kleine delen van een van deze afbeeldingen die herkenbaar zijn als het werk
van de kunstenaar.
Houd u alstublieft aan de regels van het auteursrecht, waarover op internet een schat aan informatie
beschikbaar is.

Beperking van aansprakelijkheid.
In geen geval zijn Stichting FoxFarm en/of Tilburg Metal Fest aansprakelijk voor enige incidentele
schade, gevolgschade of indirecte schade (inclusief maar niet beperkt tot schade voor winstderving,
bedrijfsonderbreking, verlies van programma’s of informatie en dergelijke) die voortvloeit uit het
gebruik of de onmogelijkheid om de service te gebruiken, of enige informatie of transacties die op de
service worden verstrekt, of van de service worden gedownload, of enige vertraging van dergelijke
informatie of service.
Zelfs als Stichting FoxFarm en/of Tilburg Metal Fest of haar gemachtigde vertegenwoordigers op de
hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade, of enige claim die is toe te schrijven
aan fouten, weglatingen of andere onnauwkeurigheden in de service en/of materialen of informatie die
via de service is gedownload.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden
door Google, Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestandjes die op
uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site
gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip
van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde
Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over
de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met
betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden
verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens
Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google
beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende
instellingen te kiezen. Houd er echter rekening mee dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van
deze website volledig kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming
voor het verwerken van uw gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor
omschreven.